Blog de expofoto

I Fotomaratón Concello de Mugardos

I Fotomaratón "Concello de Mugardos" 2017.

BASES.

1.

O Fotomaratón, organizado polo Concello de Mugardos coa colaboración da AFEG (Agrupación Fotográfica Expofoto Galicia) consiste en facer 4 fotografías na Vila de Mugardos, cada unha cunha temática diferente. As temáticas entréganse no momento da inscripción.

2.

A inscripción realizarase o día 26 de agosto, na oficina de Turismo de Mugardos (Avd. do Mar s/n) en horario de 11.00 a 14.00 h.

O  Fotomaratón está aberto  a calquera  persoa que queira participar, sen límite de idade.

3.

A organización entregará a cada participante un listado coas 4 fotografías que deberá realizar. Todas realizaranse na Vila de Mugardos. Non son necesarios vehículos.

4.

Cada participante deberá traer a súa cámara dixital, compacta o réfex, ou dispositivo móvil, con espazo suficiente na tarxeta de memoria e a batería cargada.

A cámara deberá estar axustada á data e hora actuais.

Os participantes poderán usar os utensilios e accesorios que consideren convenientes para realizar as fotografías.

5.

Entrega do material:

As fotos  entregaránse en FORMATO DE ARCHIVO JPG o día 26 de agosto, na oficina de Turismo de Mugardos (Avd. do Mar s/n) en horario de 16.00 h a 19.00 h.

Terán a súa disposición ordenador para descargar os archivos que consideren aptos para presentar a concurso.

Os premios para os mellores traballos son os seguintes:

1er Premio a la mejor serie: 100€.

1º Premio á mellor fotografía: 50€

6.

O xurado estará composto por fotógrafos profesionáis e un representante do Concello de Mugardos.

7.

O faio do Fotomaratón anunciarase o día 26 ás 21.00 h da noite.

8.

A participación no Fotomaratón asume o entendemento das bases e a súa aceptación.

Cada participante declara a súa autoría nas fotografías presentadas.

Os participantes compiten baixo a súa exclusiva responsabilidade.

Todas as accións que realicen durante a celebración do Fotomaratón serán únicamente imputables a eles mismos. Calquera daño, accidente e/o incidente que poidesen sufrir e/o causar non implica responsabilidade algunha por parte da organización. Os participantes menores de idade participan a conta e resgo do adulto que os acompañe ou represente.

Os participantes autorizan a título gratuito o dereito de difusión pública, sin ánimo lucrativo, das fotografías realizadas no I Fotomaratón Vila de Mugardos.

Expofoto Galicia gestiona os datos personais que vostede nos facilita, según a LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS, habendo instalado todas as medidas obrigatorias según o R.D. 1720/2007 para garantir confidencialidade, evitar pérdidas, mal uso, alteración, acceso non autorizado e robo dos mesmos.


Comentarios

Envié un email que resultó ignorado. Si las normas eran que la hora límite de entrega eran las 19:00, ¿ Cómo es posible que la foto ganadora sea de un atardecer? Que no soy yo sola, todo el mundo que ve la foto dice que eso es más tarde de las 7. Esperaba al menos una disculpa o algo, porque no somos tontos. Cuando fui a la oficina de turismo estaban las chicas comentando que participaban sus hijos y amigos. Una vergüenza vamos. Así hay fotos de Mugardos para todo el año gratis.

Añadir un Comentario: